Vrijdag 6 mei 2016 vanaf 17:00 uur

Nacht van Apeldoorn

Caterplein

Kapelstraat

Stadscafé

Leienplein

Marktplein

Raadhuisplein

Facebook: nachtvanapeldoorn

Nacht van Apeldoorn